sobota 28. listopadu 2015

Chcete slušný výnos? Zkuste podílové fondy.Spořicí účty či termínované vklady už delší dobu peníze klientů zhodnocují jen minimálně a ani stavební spoření už není, co bývalo.

Podílové fondy jsou založeny na takzvaném kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše své vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.
Podle výsledků Asociace pro kapitálový trh je patrné, že u českých investorů obliba investování do podílových fondů rok od roku roste.

Jaké výhody investování do fondů přináší?

1. Možné vyšší výnosy. Peníze, které do fondu vložíte, se vám v dlouhodobém horizontu mnohem více zhodnotí, než kdybyste je měli uloženy na bankovních účtech. A navíc zhodnotí se vám stejnou úrokovou sazbou celý vklad, ne jen jeho část, jako je tomu u termínovaných vkladů či spořicích účtů s nastaveným pásmovým úročením.
2. Rozložení rizika. Portfolio podílového fondu tvoří desítky různých cenných papírů (akcií, dluhopisů a podobně). V případě, že hodnota některého z nich klesne, tento pokles bude mít jen malý vliv na celkový majetek fondu.
3. Dostupnost a jednoduchost. Do podílových fondů můžete investovat již od malých částek.
4. Profesionalita. Peníze, které do fondu vložíte, spravují specialisté, kteří mají k dispozici profesionální zázemí, dostatek informací a nástrojů a jsou tak schopni okamžitě reagovat na jakékoliv situace na kapitálových trzích.
5. Transparentnost. I když peníze uložené v podílových fondech nejsou ze zákona pojištěny, bát se o své vklady nemusíte. Fondy jsou regulované, podléhají totiž dohledu České národní banky. Jsou zároveň maximálně transparentní, o svém hospodaření pravidelně zveřejňují detailní informace.
6. Vysoká likvidita. Fondy nabízejí klientům rychlý přístup k penězům, klient je má na účtu během několika dní za aktuální tržní hodnotu. Většina fondů majetek denně oceňuje - na denní bázi počítají aktuální tržní hodnotu podílových listů.
7. Daňová výhodnost. Pokud investor - fyzická osoba - prodá podílové listy po třech letech od jejich nákupu, z výnosu neplatí žádnou daň.

Nevýhodou může být špatné načasování investice

Obecně lze říci, že investování do podílových fondů nemá nevýhody. Pokud se pro tuto možnost zhodnocení peněz rozhodnete, zvažte své možnosti, očekávání i preference.

Žádné komentáře:

Okomentovat